A.Teppo Lõõtsamuuseum V-s

A.Teppo Lõõtsatalu MTÜ
Projekti raames täiendati kaasajanõuetele vastavaks avalikku, kõigile külastajatele avatud hästi toimivat unikaalset pillimeister August Teppo muuseumit, tutvustamaks paikkonna eripära, pärandkultuuri ja tavasid. Valmis pillimeister August Teppo elu ja tegevust tutvustav film, mida näidatakse muuseumikülastajatele ja on üheks ekspositsiooni osaks. Valmis uuring August Teppo nimelise võistumängimise ajaloost, kokkuvõte uuringust on välja pandud lõõtsamuuseumis. Lõõtsameister Heino Tartese kätetööna valmis kaks teppo-tüüpi lõõtsa õpitubade läbiviimiseks ja pilliõppeks. Projekti käigus renoveeriti aidahoone ja võeti kasutusele lõõtsamuuseumi infokeskusena. Valmis 20 täispuidust 2,5 m pikkust istepinki.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 24 403,76 eurot