A.Teppo Lõõtsamuuseumi I etapp

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu

Projekti tulemusena valmis loodava Lõõtsamuuseumi arhitektuurne põhiprojekt koos sisekujundusega , elektripaigaldise- ja nõrkvoolupaiagaldise projekt, ning geoaluse mõõdistus.
Projekti tulemusena saab hakata teostama loodava Lõõtsamuuseumi hoone renoveerimistöid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 80 712 kroon / 5 158,42 eurot.