A.Teppo Lõõtsamuuseumi teavitustegevus

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu
Muuseumi ekspositsiooni, infovoldiku ja kodulehe koostamiseks töötati välja muuseumi sümboolika ja logo. Koostati ja trükiti infovoldik. Lõõtsamuuseumi hoonesse soetati audio ja videosüsteem, millise abil saab esitada muuseumi külastajatele lõõtspillimuusika näidiseid ja katkeid intervjuudest.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 151,00 eurot.