Antsla noorte huvitegevuse arendamiseks vahendite soetamine

Tantsuklubi Cris

Sülearvutit, projektori ja fotokaamera olemasolul on Antsla noorteklubi ja tantsuklubi Cris noored saanud tutvuda arvutiprogrammiga fototöötlust, on saadud algteadmisi kodulehe tegemiseks. Koostati noorteklubi üritusteks plakateid. Tänu projektori olemasolule õpiti suvel 2010 tantsukavad projektori abil. Noorteüritustel jäädvustatakse fotod ning erinevate koolide noortega suheldakse arvuti teel on toimunud ja toimub edaspidi tantsukavade õppimise analüüs läbi arvuti projektoril ning vigade parandus.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 44 316 krooni / 2 832,31 eurot.