Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste valla Ettevõtjate teabepäev

Võrumaa Partnerluskogu korraldab koostöös Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste Vallavalitustega ettevõtjatele teabepäeva.
Ootame kõiki, kelles sõna “ettevõtlus” huvi tekitab
23. aprillil Antslas Veski pubis
Päevakava:
10.45 – 11.00 Osalejate saabumine. Tervituskohv
11.00 – 12.00 Ettevõtlustoetustest valdades. Kuidas vald saab kaasa rääkida ettevõtluse arengule piirkonnas. Ettekandjad Tiit Tõnts Antsla vallavanem, Lenhard Ermel Sõmerpalu vallavanem ja Lembit Luts Urvaste vallavanem 
12.00 – 12.45 Olemasolevate fondide tutvustus (LEADER, INTERREG, EAS,
PRIA jt ettevõtjale suunatud toetused). Lektor Sirje Simmo.
12.45 – 13.30 Lõuna Veski Pubis
13.30 – 14.30 Parimad Eesti kogemused – esineja kinnitamisel
15.00 Külastatakse AS Antsla Inno
16.30 Kokkuvõte
Täiendav info Kurmet Müürsepp 5179213