Aruteluseminarid

Mai keskpaigas toimuvad järgmised aruteluseminarid Võrumaa Partnerluskogu strateegia uuendamise raames. Mittetulundussektori esindajatega on samalaadne kohtumine juba toimunud, mida võib pidada tulemuslikuks. “Hea meel oli kindlasti selle üle, et kolmanda sektori esindajate seas on palju Partnerluskogu tegevusest huvitunuid, kes rõõmuga kaasa mõtlevad ja räägivad. Osalejaid oli kokku 16, nende seas ka mitmeid tulevasi noori projektikirjutajaid, kellele teemad huvi pakkusid. Loodan, et osalemine on ka ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste puhul aktiivne,” sõnas tegevjuht Mai Kolnes.

10. mail toimub aruteluseminar ettevõtjatele ja 11. mail kohalike omavalitsuste esindajatele.

10. mail toimub Võrumaa Partnerluskogu strateegia uuendamisega seoses arutelu ettevõtjatega teemal “Strateegia- kuhu edasi?”. Osalema oodatakse nii juba taotlenud kui taotlemist planeerivaid ettevõtjaid, et ühiselt arutleda info liikuvuse, Partnerluskogu poolt pakutava toe osas taotlemisel, aruandluses ning meetmetest rahastatavate tegevuste üle. Seminar algab 15.00 ja kestab kuni 17.00 (registreerumine ylle@voruleader.ee).

11. mail toimub arutelu Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda kuuluvate kohalike omavalitsuste esindajatega. Seminar algab 15.00 ja kestab kuni 17.00 (registreerumine ylle@voruleader.ee).