Ekstreemmotopäev 3

MTÜ motoklubi Wildhogs MC
Projekti raames Mõniste vallas Tiitsa külas motoklubile kuuluval maa-alal korraldatud III Ekstreemmotopäeva elluviimisega soovitakse muuta üritus traditsiooniks, mida korraldatakse igal teisel aastal samal ajal, augustikuu alguses. Ürituse korraldamisega soovitakse elavdada ja arendada kohalikku kultuurielu ning tutvustada erilisi spordialasid laiemale üldsusele.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 15 968,52 eurot.