Elukeskkonna parandamine

Sternoberg OÜ

Projekti tulemusena valmis sadeveesüsteem ja arendati välja küttesüsteem. Transportautode ja masinate liiklemisvõimaluste parandamiseks rajati tootmishoone juurde killustikkattega plats. Turundustegevuse korraldamiseks valmistati 4000 inglisekeelset voldikut ja valmis kaks ettevõtet ja toodangut tutvustavat bännerit.

Toetus: Meede 2.1. Väiketootmisettevõtte toetus, summas 18 278,22 eurot.