Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele

Allikas: PRIA, Marek Treufeldt LEADER toetuste büroo
6. oktoober 2016. a

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõttu alustas PRIA selle aasta märtsis. Tänaseks on PRIAsse jõudnud juba enam 1380 toetuse avaldust, millest 640 on kohalike tegevusgruppide poolt kinnitatud. Toetusprojekti abikõlblikust hindab PRIA ning esimesed toetuse määramise otsused tehti PRIAs juunikuus.Paarkümmend toetuse saajat on tegevustega alustanud ja selle kohta ka juba maksetaotluse PRIAsse esitanud.

Esimene uue perioodi LEADER toetuse saaja, kellele toetuse väljamaksmise otsus täna kinnitati on Seto sepp Raivo Jänesmägi Põlvamaalt. Toetus läheb löökvasara soetamiseks, toetuse summa veidi üle 2000 euro.