Ettevõtlusalane nõustamine Võrumaal

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Projekti raames toimus mahukas 11 päevane koolitusprogramm erinevatel ettevõtlusega (keskendudes maapiirkonna ettevõtlusele) ja nõustamisega seotud teemadel seotud teemadel viiele koolitatavale ning selle toetavaks aspektiks oli põhjalik praktika kahele koolitatavale Soomes. Läbi projekti tegevuste koolitati välja professionaalsed nõustajad, kes on valmis Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas seesugust nõuandeteenust pakkuma ja seeläbi kohalikku ettevõtluskeskkonda tugevdaksid.

Toetus: Meede 2.1.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 4 761,66 eurot.