Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president

Käesoleval nädalal kinnitati Euroopa maapiirkondi ühendava katusorganisatsiooni ELARD (Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks) esimeseks naispresidendiks Eesti Leader tegevusgruppide esindaja Kristiina Tammets.

16. – 17. veebruaril 2016 toimus Brüsselis ELARDi 11. üldkoosolek, mille raames tehti kokkuvõtted lõppenud Tšehhi presidentuurist ning tutvustati Eesti presidentuuri eesmärke ja tegevuskava aastateks 2016-2017. Ühenduse uueks presidendiks valiti Eesti Leader Liidu esindaja ja Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets ning asepresidentideks Pedro Brosei Portugalist ja Radim Sršen Tšehhist. Kristiina Tammets on esimene naispresident ELARDi ligi 20-aastases ajaloos.

Kristiina Tammetsa sõnul on ELARDi juhtimine meeskonnatöö ja eelkõige on oluline, milliseid vajadusi näevad ühenduse liikmed, kes esindavad üle Euroopa maapiirkonnas elavate inimeste huve. Eesti presidentuur võimaldab Eesti LEADERil senisest rohkem rääkida kaasa ühtse maaelu arengu poliitika kujundamisel ning multifondide rahastuse rakendamisel.

ELARD (The European LEADER Association for Rural Development) on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis on loodud selleks, et tagada maapiirkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Euroopa LEADER katusorganisatsioon koondab üle 1000 tegevusgrupi 22 riigist. Eesti on ühenduse liige alates 2011. aastast. ELARD usub, et maamajanduse mitmekesistamise nimel tuleb võrdselt põllumajandusega toetada ka muud ettevõtlust, millel on oluline roll kohaliku majanduse ja töökohtade loomise seisukohalt. Samuti peetakse oluliseks, et LEADER lähenemise rakendamisel integreeritakse üha enam Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendeid.

Lisainfo:

Kristiina Tammets

ELARDi president

Eesti Leader Liidu esindaja

Tel +372 53 40 9873

E-aadress: kristiina@tas.ee

Koduleht: www.elard.eu