Hobuste seemenduslabori seadmete ja loomaveotreileri soetamine

Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsiooni MTÜ
Kohalike hobusekasvatajate konkurentsivõime tõstmiseks nii sise-, kui välisturul ning hobusekasvatajate ärilise tegevuse toetamiseks seati sisse seemendus- ja embrüosiirdamise labor. Kuna EST-ATA omab laialdasi ja kõrgetasemelisi kontakte teiste hobusekasvatajatega üle maailma, annab labor ümberkaudsetele hobusekasvatajatele võimaluse Eestis olevate täkkude sperma ja embrüote külmutamiseks ning selle ekspordiks ja müügiks.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 18 469,48 eurot.