II Võrukeelse laulu- ja rahvapeo UMA PIDO korraldamine

II Võrukeelse laulu- ja rahvapeo UMA PIDO korraldamine

MTÜ Võro Selts VKKF

Uma Pido eesmärgiks on säilitada kohalikku kultuuripärandit ja keelt, tugevdada siinsete elanike identiteeditunnet ja käsitleda ajaloolist Võromaad ühtse kultuuriruumina. Samuti sooviti projektiga tihendada kohalike elanike, ettevõtjate ja omavalitsuste koostööd. Projekti eesmärgid täideti. Projekti abiga viidi läbi Uma Pido peakontserdi heli- ja valgustusteenindus, peo reklaambännerite valmistamine, montaaž ja demontaaž ning saateansambli osalemine peo peaproovis ja esinemine peakontserdil.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 90 282 krooni / 5 770,08 eurot.