Ilmaratas

MTÜ Varstu Noorteklubi Kõgõkogo

Korraldasime töötubasid, et noored mõistaksid, et tegelikult on nad väga võimekad ja et rõõmu on meie ümber palju, me lihtsalt keeldume seda nägemast. Noored osalesid Mõniste muuseumis kivipäeval, viimistlesid kõnetehnikat, lavalist liikumist, osalesid improteatris, rahvapilli koolitusel, valmistasid kostüüme, nukuriideid ja nukke, tegid sepiseid, võtsid osa vanaaja töödest ja tegemistest Setumaal. Töötubades osalemine pakkus noorte jaoks hulganisti rõõmu.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 49 354 krooni/ 3 154,29 eurot.