Järgmine Leader Foorum toimub Võrumaal

Reedel, 30. aprillil toimub Võrumaal Tsolgo rahvamajas järjekordne Leader Tegevusgruppide Foorumi seminar-koosolek.

Foorumi päevakorras on kohtumine europarlamendi liikme Ivari Padariga ning ajurünnak, kus arutatakse praktiliste koostöövõimaluste ja väljundite üle, samuti  tegevusgruppide omavahelise koostööga kaasnevate vajaduste, võimaluste ja koostööst tuleneva võimaliku positiivse arengu üle . Võõrustaja ja seminar-koosoleku korraldajana tutvustab Võrumaa Partnerluskogu teistele osalejatele oma tegevust ja jagab kogemusi. Foorumile on  oodatud osalema 26 Eesti Leader tegevusgrupi esindajad.

 

Eesti Leader Tegevusgruppide Foorum ehk Leader Foorum on tegevusgruppide katusorganisatsioon, mis loodi tänavu 19. veebruaril. Leader Foorumi loomine on oluline samm tegevusgruppide koostöö formaliseerimisel, et tulemuslikumalt kaasa rääkida maaelu arenguprotsessides ja olla arvestatavam partner tuginedes Leaderi ühe põhielemendi rakendamisele – altpoolt tulenevale algatusele. Tegevusgrupid saavad läbi Leader Foorumi osaleda Põllumajandusministeerumi, PRIA, Maamajanduse Infokeskuse ja teiste partnerite poolt algatatud maaelu ning Leader tegevusega seotud aruteludes ja otsustusprotsessides.  Leader Foorumi eestkõneleja on Võrtsjärve Ühenduse programmijuht Karl Õmblus.

Info tel . 5026632

Anneli Viitkin

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
Juhatuse esimees