Piiriülese koostööprojekti ettevalmistav projekt „Jahindus – kui loodust säästev eluviis“ (viite nr  619316860033)

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise jahinaiste koostöövõrgustiku loomine. Võrgustik aitab kaasa jahinaiste ühenduste teadmiste, kultuuri ja kogemuste omandamisele ja jagamisele.

Projekti otsesed eesmärgid:

 1. aidata kaasa jahinaiste tegevuste arendamisele ja liikmete kaasamisele
 2. läbi kogukonna kaasamisele aidata kaasa looduse säästmisele ja väärtustamisele
 3. parandada jahinduse imagot läbi erinevate avalikkusele suunatud ürituste ja tegevuste
 4. kogukonna kaasamine jahindusalastesse tegevustesse.

Käesoleva koostööprojekti ettevalmistava projekti raames on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu sõlminud ühtsete kavatsuste kokkuleppe Soome Karelia Hills Leader tegevusgrupiga, kes omakorda on sõlminud kokkuleppe Slovakkia  Podhoran Leader tegevusgrupiga.

Ühtsete kavatsuste kokkuleppe sõlmimine: pildigalerii

Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti tegevused on kavas läbi viia 2016 aasta jooksul ning sisaldab kolme tegevust:

 1. Osalemine Eesti Jahimeeste Seltsi XXXVI kokkutulekul Võrumaal 8-10.juuli 2016.
  Eesti Jahimeeste Seltsi XXXVI kokkutulekust ja pildigalerii
 2. Teise tegevusega on kavas korraldada kaks õppereisi rahvusvahelise koostööprojekti partnerite juurde Slovakkias ja Soomes.
  Õppereisist Slovakkiasse ja pildigalerii
  Õppereisist Soome ja pildigalerii
 3. Ühisseminar/konverents Võrumaal, Woman the hunter projekti tutvustamiseks novembri lõpp/detsembri algus 2016.a
  25.11.2016 Seminari programm ja pildigalerii
  Ettekannete videod