Kaasame maanoored aktiivsesse ettevõtlusesse

Võrumaa Talupidajate Liit
Toimus talunoorte 2-päevaline laager, mille tegevused aitasid edaspidiseks planeerida taluperede laste ja -noorte tegevusi. Selgitati välja noorte huvid, mis paneks neid rohkem koostööd tegema nii omavahel kui suurtalunikega. Valmis kalender, kuhu lisati pildid taluperede laste tegevusest ning valmisid noorte T-särgid.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 2 159,40 eurot.