Kagu-Eesti omavalitsusjuhid tutvuvad Soomes ettevõtluse toetusüsteemiga

Käesoleval nädalal viibivad Võru maavanem Ülo Tulik ja  kolme Kagu-Eesti partnerluskogude omavalitsuste juhid Soomes, Suupohja Arendusühingu tegevuspiirkonnas, et tutvuda seal hästi toimivate ettevõtlusprojektide ja ettevõtluse toetamise süsteemiga.
Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esimehe Anneli Viitkini sõnul on omavalitsuste juhid igati huvitatud ettevõtluse toetussüsteemi rakendamisest ka oma haldusterritooriumil asuvatele ettevõtjatele.
Ettevõtluse tugisüsteemi algatamine ja ettevõtlusvõrgustiku loomine on Võru-, Põlva-, ja Valgamaa Partnerluskogude ühine projekt, mida rakendatakse LEADER programmi abil.
Suupohja Arendusühing on Soome LAEDER tegevusgrupp, mis algatas ettevõtjate nõustamise süsteemi kümmekond aastat tagasi. Kolm aastat peale programmi käivitamist pidasid Soome omavalitsused seda programmi väga oluliseks ning nüüdsest toimib see programm suuresti omavalitsuste toel.
Idee, tutvustada Suupohja Arendusühingu edukat programmi ka kolme partnerluskogu tegevuspiirkondade omavalitsusjuhtidele, sündis Valgamaa Partnerluskogu tegevjuhi Tiina Ivaski sõnul möödunud kevadel, kui Valgamaa ettevõtjad käisid tutvumas Suupohja  tegevuspiirkonna LEADR tegevustega.
„Omavalitsuste tõsist huvi ettevõtluse toetamise ja arendamise vastu näitab juba see, et meie tegevuspiirkonna üheksast omavalitsusest osalevad visiidil kõik vallajuhid“, rõõmustas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.