Kagu-Eesti suitsusaunatava tutvustava lühifilmi tegemine

MTÜ Võro Selts VKKF
Projekti lõpptulemusena on valminud ülevaatlik suitsusauna tava tutvustav 18 minuti pikkune film DVD-na (100 eksemplari) ning veebivariandis. Film on DVD-l kolmes keeles: võro-, eesti- ja inglise keeles. Veebiversioon on vaadatav Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus Võrumaa suitsusaunatraditsiooni kande juures: http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/index.php?page=Public.Knowledge&areaid=0jaid=149
DVD-d jõudsid jaotuskava järgi vana Võrumaa raamatukogudesse, muuseumidesse, organisatsioonidesse, kes aktiivselt tegelevad paikkonna kultuuripärandi teadvustamise ja tutvustamisega. Film DVD-l saadeti ka Kultuuriministeeriumile, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusele ja kõrgkoolide seotud erialade raamatukogudele.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 9 580,00 eurot.