Konkurss tegevjuhi ametikoha täitmiseks

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja konkursi

TEGEVJUHI

ametikoha täitmiseks

Kandidaadilt ootame:

  • Projektijuhtimise kogemust (koostamine, läbiviimine, aruandlus)
  • Organisatsiooni juhtimise kogemust
  • Head pingetaluvust
  • Kaasamisoskust
  • Head eneseväljenduse oskust
  • Võõrkeele oskust väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas (soovitav inglise keel)
  • Arvuti kasutamise oskust
  • Isikliku sõiduauto kasutamise võimalust

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu poolt pakutav:

  • Hea meeskond
  • Enesetäiendamisvõimalused Eestis ja välismaal

Kandideerijatel esitada:

kirjalik avaldus, CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 25.oktoobriks 2010.a.

e-posti aadressil info@voruleader.ee või aadressil MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Jüri tn. 12-130  65620 Võru linn.

Täiendav info telefonil 52 66 832 ( MTÜ Võrumaa Partnerluskogu büroo)