Koostöö, ühise turunduse ja toodete arendamine väiketoidutootmise valdkonnas

MTÜ Rõuge Taluselts

Projekti käigus koostati väiketoidutootjate ja töötlejate ühisturunduse strateegiline kava. Koostati postkaardi formaadis väiketöötlejaid tutvustav trükis. Loodi ühine internetipõhine müügikeskkonna süsteem www.let.ee

Toetus: Meede 2. maapiirkonna ettevõtlus ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 14 725,22 eurot.