KUTSE Vunki mano! Talvekool 31.märts – 01.aprill ja 22.aprill 2022

Kui Sulle läheb korda Võru maakonna kogukondade hea käekäik, oled mõelnud, millised oleksid sinu võimalused toetada innovatsiooni avalikus sektoris ja suurenda sotsiaalset innovatsiooni hajaasustatud piirkonnas, panustada võrgustikutöösse ja koostöös kogukonnaliikmetega toetada meie oma inimesi, siis oled väga oodatud Vunki mano! talvekooli.

Koolitus annab praktilisi soovitusi, kuidas paremini mõista end ja teisi muutunud ühiskonnas. Arutleme selle üle, mis võimalused on omavalitsuste ja kogukondade koosloomes oma elu korraldamiseks. Räägime, kuidas juhtida innovatsiooni ja tulla muutustega paremini toime. Tutvustame sotsiaalse ettevõtluse nüansse. Mõtleme kaasava ja arutleva valitsemise üle kohalikul tasandil.

Talvekooli on oodatud kõik Võru maakonna volikogude ja volikogude komisjonide esindajad, aktiivsed kogukonnaliikmed, maaelu võrgustiku liikmed, vabaühenduse, riigiasutuste ja partnerorganisatsioonide esindajad.

Talvekool toimub 31.märtsil ja 01.aprillil   Navi seltsimajas ning 22.aprillil veebis. Koolitus on osalejatele tasuta. Talvekool toimub  Euroopa Komisjoni algatuste toel.

Eelregistreerimine koolitusele kuni 17. veebruarini https://www.google.com/url?q=https://forms.office.com/r/bTzB1W3bdp&source=gmail&ust=1645116872402000&usg=AOvVaw2kl-CgGwMqycHF2EPDKSKR”>https://forms.office.com/r/bTzB1W3bdp