“Laagrid ja õppepäevad noortele”

Laagrid ja õppepäevad noortele

MTÜ Siksali Arendusselts

Projekti üldiseks eesmärgiks oli kaasata maakonna noorsugu, tutvustades ja õpetades neile nii teoreetiliste kui praktiliste tegevuste kaudu uusi teadmisi ja oskusi, mis tulevad tulevikus kasuks nii noorte endi kui maapiirkonna arengus. Projektiga:

  • Suunati lapsi ja noori läbi spordi ja sportliku tegevuse tervislike eluviiside ja positiivse mõtlemise poole
  • Õpetati uusi sportliku tegevusega seonduvaid mänge ja harrastusi
  • Anti läbi iseseisvalt lahendatud ülesannete enesekindlust ja usku endasse

Projekti raames viidi läbi 4 kahepäevast laagrit (kevad-, suve-, sügis- ja talvelaager) ning 11 ühepäevast õppepäeva (teemadel: jooga, kabe ja male, esmaabi, tulehutus, sport ja mängud, enesekaitse, sõlmed), igal tegevuspäeval ca 15 osalejat.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 7 080,77 €