LaVaNo – keerame volüümi juurde

MTÜ Kating Noored

Projekti eesmärk oli noorte hääle kõlavamaks muutmine, Lasva valla noorteklubi LaVaNo liikmeskonna suurendamine ja tegevuste tutvustamine ning laiendamine. Suuremal hulgal noorte kaasamine kohaliku elu ja noorte tegevuste arendamisesse.
Noorte kaasamine toimus läbi suvepäevade, kus osales 43 noort. Suvepäevadel kasutati kaasavaid meetodeid, et julgustada noori omavahel arutama, tegutsema ja sihte seadma.
Suurim eesmärk oli noorte osaluskogu tekkimiseks eelduste loomine, et noored saaksid kohalikus elus rohkem kaasa rääkida ning oleksid huvitatud oma kodukoha arengust. Lisaks oli eesmärgiks 2011 aasta sügisel- talvel toimuvate ühisürituste ja 2012 aasta plaanide paika panek.
Projekti tulemusena on Lasva vallas loodud Lasva valla noortevolikogu. Aktiiv moodustus just suvepäevadel ja sellega liitusid ka noored, kes varem ei ole vallas aktiivsed olnud, kuid keda just noortevolikogu teema kõnetas.
Suvepäevadel pandi algus karjäärivalikupäeva projektile „Elläv Kiräkotus”, mis novembris 2011 teostus ja oli suunatud kogu Võrumaa noortele.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 1 938,42 eurot.