Luutsniku Külakeskuse rekonstrueerimine ja laiendamine

Luutsniku Külaselts MTÜ
Luutsniku Külakeskuse hoonesse projekteeritud ja ehitatud korstna, leivaahju ja kamina valmimisega loodi paikkonna elanikele kooskäimise ja vabaaja veetmise võimalus. Kogu külakeskuse valmides käivitub Õpikoda läbi millise tegevuste toetatakse elukestvat õpet. Säilitatakse kohalikku kultuuripärandit, lähendades nii üksteisele erinevaid põlvkondi.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 5 185,64 eurot.