Maanoorte rahvusvaheliste koostööeelduste loomine

Mittetulundusühing Plaani Kotus

Projekti vahenditest kaeti nelja Võrumaa noore transpordikulud ja keelelaagri osalustasud. Osaleti 2010 aasta augustis Inglismaal Rugby lähedal Catthorpe Manor Catthorpes kogumaks oskusi ja teadmisi edasisteks ühisprojektideks. Uute kontaktide Inglismaal elavate väliseestlastega ja koostöö võimaluste loomine nii keeleõppes kui ka muudes valdkondades.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 2002,23 eurot.