Motoringi tegevuse arendamine

Motoklubi Käbid ja Kännud

Projekti eesmärgiks on noorte vabaaja võimaluste mitmekesistamine, koostöö arendamine teiste samalaadsete organisatsioonidega ja külakogukonnaga. Motoklubi tarbeks soetati töövahendeid, osaleti võistlustel ning korraldati treeninguid ja võistlusi. Projekti kasutegur on suur, sest noored said treenida ja osaleda võistlustel ning nende sportlik tase tõusis. Motoklubi Käbid ja Kännud liikmed on sageli auhinnalistel kohtadel. Paranes suhe teiste samalaadsete organisatsioonidega. Avardusid noorte vabaaja veetmise võimalused. Noored on senini tublisti arenenud. Tulemuslikult on loota Võrumaa meistrivõistlustel auhinnalist kohta vähemalt ühele klubi liikmele. Eesti arvestuses on üks klubi liige jõudnud kaheksandale kohale.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 94 506 krooni / 6 040,03 eurot.