MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud 05.-20.mai 2016. Projektitoetust saab taotleda meetmetest

Meede 1 . Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Meede 2 Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meede 3. Riigisisese ja väliskoostöö meede – taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 24.00. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusvoorueelsed infopäevad taotlejatele toimuvad:

Urvaste ja  Antsla valla taotlejatele  06.aprillil 2016 Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla  kell 13.00

Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele  07. Aprillil 2016 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee  4a, Võru linn kell 14.00

Rõuge ja Haanja valla taotlejatele 13.aprillil 2016 Haanja Rahvamaja saalis kell 14.00    

Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele 14. Aprillil 2016 Lasva Rahvamaja saalis Palo tee 46, Lasva külas kell 14.00                                                                                          

Mõniste ja Varstu valla taotlejatele 15.aprillil 2016  Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus kell 14.00

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel www.voruleader.ee