MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot

20. mail 2016 lõppes Võrumaa Partnerluskogu uue eelarveperioodi esimene Leader meetme taotlusvoor. Kokku esitati 47 projektitaotlust, mille põhjal küsitakse 1,08 miljonit eurot toetusi meetmete eesmärkide elluviimiseks. 2016. aasta  taotlusvooruks kinnitatud eelarve on 650 000 eurot.

Avatud oli kaks meedet, mis mõlemad koosnevad kahest alameetmest. Kõige populaarsemaks osutus Meede 1 Küla ja kultuuri meede alameede 1.1 „ Külakogukondade arendamine, kuhu laekus 25  projekti, millele küsitakse investeeringutoetusi 564 395 eurot. Alameetmemesse 1.2 „ Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö“ esitati 6 projektitaotlust, millele küsitakse toetusi 129 096 eurot.

Ettevõtluse alameetmesse 2.1 „ Ettevõtluskeskkonna arendamine“ esitati 7 projektitaotlust summas 172 224  eurot ning alameetmesse 2.2 „Väiketootmisettevõtete arendamine“ esitati 9 projektitaotlust summas 216 238 eurot.

Alameetmetes 1.1 ja 2.1 on konkurents kõige tihedam.  Projektitaotlusi esitati tegevuspiirkonna kõigist kümnest  omavalitsusest. Kõige rohkem taotlusi sellesse taotlusvooru laekus Rõuge vallast. 

Hindamiskomisjonid on tänaseks oma töö lõpetanud. Hindamisprotsessi käigus külastati enamikke taotlejaid ning kelle juurde komisjon ei jõudnud, neile anti võimalus oma projekti tutvustada enne hindamiskomisjoni koosolekut. Hindamiskomisjoni ettepanek koos koostatud taotluste paremusjärjestusega läheb kinnitamisele juuni kuu lõpus toimuval Partnerluskogu üldkoosolekul.

Kõik taotlused Võrumaa Partnerluskogule esitati PRIA elektroonilise portaali e-PRIA kaudu.
Vastavalt Leader programmi elluviimise põhimõttele – alt-üles lähenemine – teeb esitatud projektitaotluste esimese menetluse ja paremusjärjestuse hindamise kohalik tegevusgrupp, kontrollides projekti planeeritavate tegevuste vastavust piirkonna strateegiale ja meetme eesmärkidele. Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saanud projekti edasine menetlus ja toetuse väljamaksete teostamine toimub PRIA kaudu.