MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaatori seadmete soetamine

MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaator
Toetuse raames soetati Võrumaal tegutsevate väiketoidutöötlejate konkurentsivõime tõstmiseks läbi tootearenduse nende toodetele ja teenustele lisandväärtuse andmiseks tsentrifugaalne mahlapress, köögiviljatükeldaja ja keedukatel, millised võimaldavad välja arendada uusi tooteid ja teenuseid. Soetatud seadmed on paigaldatud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekööki, kus neid on võimalik kõigil väiketoidutöötlejal kasutada.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 9 344,64 eurot.