Navi Külaseltsi arendamine

MTÜ Navi Külaselts
Seltsimaja 1,84 ha suuruse territooriumi s.h 1,3 ha niidetavat murupinda korrashoiuks osteti seltsile raider koos lõikeorgani ning pühkimisharjaga. Puhastushari võimaldab pühkida betoonkattega mänguväljakut, parklat, kivisillutisi ja kõnniteid. Ühisvara säilimise tagamiseks soetati häiresüsteem. Lisaks külaseltsi olemasolevale helitehnikale ja dataprojektorile soetati projekti vahenditest raadiomikrofon ja mobiilne ekraan.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 7 141,73 eurot.