Noorte eestvedajate arutelu!

Võrumaa Partnerluskogu kutsub kõiki noortetegevuse edendamisest huvitunuid 5. augustil kell 10.30 – 13.00 arutelule Võru Maavalitsuses, II korruse saalis (tuntud kui Hariduse saal)! 

Täna saame olla uhked selle üle, et Võrumaa Partnerluskogule esitatud noorteprojektidest on PRIA heakskiidu saanud juba 11 projekti (juuni 2010 seisuga)! Panustamaks laiema koostöö arendamisele noorte suunal plaanib Võrumaa Partnerluskogu 2010 – 2011. aastal keskenduda noorte suuna edendamisele Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Probleemide ja vajaduste selgitamiseks ning projektiidee arendamiseks toimub 5. augustil arutelu noorte eestvedajate, noorte juhtidega. Ikka selleks, et kavandatav projekt vastaks parimal võimalikul viisil tegelikele vajadustele!  
Osalema on oodatud noorte eestvedajad valdadest, küladest! Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine mai@voruleader.ee!