Omavalitsuste tööstusalade ja multifunktsionaalsete keskuste väljaarendamise eeluuring

SA Võrumaa Arenguagentuur

Projekti käigus valmis uuring Urvaste, Rõuge, Antsla ning Vastseliina valla potentsiaalsete tööstusalade ja Haanja, Rõuge, Antsla, Vastseliina ja Urvaste multifunktsionaalsete keskuste kohta. Uuringu tulemusena selgitati välja tööstusalade ja multifunktsionaalsete keskuste vajadus, konkurentsieelis s.h. võimalikud teenused, haldamine, investeeringu maksumus ja rahastamisallikad ja esialgne tasuvus.

Toetus: Meede 2.1.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 8 896,50 eurot.