Õppereis Slovakkiasse

Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui loodust säästev eluviis“ raames viibisid ajavahemikul 01.-04.september 2016 Slovakkias õppereisil: Toomas Kaun – Võrumaa Jahimeeste Selts, Kaidur Kahu – Viitina Jahiselts, Peep Kimmel – Viitina Jahiselts, Triin Roostfeldt – Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Naisküttide Selts, Anneli Lints – Eesti Naisküttide Selts, Kadri Kivimets – Eesti Naisküttide Selts.

Õppereisi eesmärk oli kohtuda rahvusvahelise projekti ühe partneri – Slovakkia Jahinaiste ühenduse liikmetega, samuti kohtuda piirkondliku LEADER tegevusgrupiga, kes projekti elluviimist toetab ning samuti tutvuda Slovakkia riiklike jahindusalaste ühendustega, nende liikmetega kohtuda ning hankida rohkem teavet sealse jahindusalase olukorra kohta.

Reisi käigus kohtuti Slovakkia Jahimeeste Seltsi presidendi, juhatuse liikmete ja ametnikega. Reisil osalejad viisid end kurssi sealsete jahindusalaste eripäradega: küttimisnormidega, uluki asurkonna olukorraga, jahitraditsioonidega, jahikorralduslike küsimustega sh seadusandlusega. Kohtuti Slovakkia Jahinaiste ühenduse juhtide ning liikmetega – tutvuti nende tegevusala- ning viidi kurssi end ühenduse eesmärkide ning nende elluviimise plaanidega; kohtuti kohaliku LEADER tegevusgrupi juhtidega, külastati piirkonda, mis on eelneval perioodil rahastust erinevatele objektidele saanud, viidi kurssi tegevusgrupi strateegia plaanide ning eelseisva perioodi rahastuse eripäradega võrreldes varasemaga. Kõik reisil osalenud kogusid väärtuslikku informatsiooni koostööprojekti tegevussuundade edasiseks väljatöötamiseks, mille osas tehakse eraldi kokkuvõtted pärast teise õppereisi toimumist. Kogutud infot ja teadmisi rakendatakse esiti novembris planeeritava konverents-seminari korraldamisel sh ettekannete planeerimisel ja esinejate valikul. Samuti kasutatakse kogutud teavet põhiprojekti väljatöötamisel ja elluviimisel.