Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses

30. juunil toimus Võrumaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek, millest võttis osa 39 liiget.

Üldkoosoleku peamiseks teemaks oli Võrumaa Partnerluskogu  2016 a. I taotlusvooru  Leader meetmetesse  esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine.  Kokku esitatud 47-st projektitaotlusest tehti ettepanek rahastuseks 22-le projektile, kaks projektitaotlust ei kuulunud hindamisele kuna need esitati peale väljakuulutatud taotlusvooru tähtaega.

Meede 1 „Küla ja kultuuri meede“

Alameetme 1.1 Külakogukondade arendamine 25 -st esitatud projektist sai toetuse kinnituse 6 projektitaotlust.

Meetme toetuseelarve oli  200 000 eurot.

Alameetme 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö  6-st esitatud projektist sai toetuse kinnituse 4 projektitaotlust. Meetme toetuseelarve oli 150 000 eurot.

Meede 2 „Ettevõtluse meede “

Alameetme 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine 7-st esitatud projektist sai toetuse kinnituse 4 projektitaotlust. Meetme eelarve oli 100 000 eurot.

Alameetme 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine 9-st esitatud projektist sai toetuse kinnituse 8 projektitaotlust. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse, millest taotleja loobus. Meetme eelarve oli 200 000 eurot.

Lp. taotlejad! NB!  Kõigi meetmete projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 04.juulil 2016.a. PRIA-le edastatud. Peale seda muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA, milline edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma kontot.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor  avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.