Pikakannu Huvikooli ringidele vahendite soetamine

Ühing Pikakannu Kooli Areng
Pikakannu Huvikooli tehnikaringi ja kunstiringi tegevuse laienemiseks soetati 3 LEGO Mindstorms EV 3 baaskomplekti, klassilitsents ja mänguväljakud ning hübriidkaamera, mis aitavad kaasa huvihariduse kättesaadavuse parandamisele maapiirkonnas, edendades noorsooalast koostööd ja noorte ettevõtlikkust.
Toetus: Meede 3. Noorte tegevuse edendamine, summas 2 466,00