Plaani küla ajaloopärandi väärtustamine

MTÜ Plaani Mõis
Projekti käigus valmis ajalooline uuring Plaani küla kohta, mis annab ülevaate küla ajaloost, asustuse kujunemisest, toimunud muudatustest, olulistest sündmustest, inimestest, vaimuelust ja traditsioonidest. Korraldati viie päevane maakivitööde õpituba, sugupuude uurimise õpituba ja aiakujundamise õpituba. Kõigi tegevuste lõpetuseks toimus külafoorum – kus tutvustati projekti jooksul tehtut laiemale kuulajaskonnale ja sõlmiti omavahel uusi tutvusi kogukonnast pärit mujal elavate inimestega.
Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 3 204,90 eurot.