Plaani külatare kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Plaani Mõis MTÜ
Projekti käigus rekonstrueeriti Plaani Külatare kanalisatsioonisüsteem. Kaasaegse kanalisatsioonisüsteemi loomine avalikus kasutuses olevas kompleksis võimaldab paremini korraldada külakogukondlike läbikäimisi, Plaani kooli kokkutulekuid, külapäevi, õpitubasid, kontserte jm. üritusi.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 3 691,58 eurot.