Pokumaa teemapargi Padasoomäe talukompleksi suitsusauna ehitustööd ning külastajate välikäimla rajamine”

Pokumaa Sihtasutus

Tänu projektitoetusele ehitati Pokumaale Padasoomäe talukohta Edgar Valteri kavandi alusel külastajate välikäimla ja viidi lõpule suitsusauna ehitustööd – arhailise lõhandik-katuse valmistamine ja saunalava ehitamine. Paigaldati ka infotahvlid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 143 537 krooni / 9 173,68 eurot.