Põlvkonnad

MTÜ Varstu Noorteklubi Kõgõkogo

Korraldasime erinevaid põlvkondi ühendava festivalipeo 2010. aastal 26.- 27. märtsil, mille teemaks oli „Inimene iseenda varjus”. Kahekümnel trupil, kes festivalil osalesid, oli võimalus otsida uusi vaatenurki selle inimliku probleemi kajastamisel. Festivali korraldasid noored koostöös vilistlaste, lapsevanemate ja õpetajatega. Kodalastargad Andrus Vaarik, Indrek Tulp, Henn Sarv, Tiit Niilo, Rait Avestik, Jaak Urmet, Margus Konnula andsid truppidele tagasisidet. Kontserdiga esines Bonzo. Elamuspilte joonistasid Tartu Kunstikooli tudengid Karmen Vigor, Leelo-Mai Aunbaum. Kajastasime festivali sündmusi kooliajalehes Varstukas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 77 173,65 krooni/ 4 932,28 eurot.