Raamatu „Kodukandi radadel” ilmutamine

MTÜ Kodukotus Parksepa

Raamatu „Kodukandi radadel” ilmutamise eesmärgiks oli trükkida ja välja anda Võru valla ühe tugevama ja elujõulisema kandi (endise Aleksandri valla) Väimela-Raiste-Tagaküla piirkonna hariduselu ja kultuurielu algusaastaid, Väimela Algkooli (Rammuli Vallakooli ja Aleksandri Vallakooli) kujunemist ja kasvamist kuni 1944.aastani, sealset kultuurielu algusaastaid (Kungla orkester), Kungla seltsimaja ehitamist ja seltsi tegevust, suuremaid talusid ja kuulsaid kooli lõpetanuid.
Tegemist on haridusasutustega, mis on praeguse Parksepa Keskkooli eelkäijad.
Tegemist on hulgaliselt pildi- ja arhiivimaterjale sisaldava teosega, kus rõhutatud on kohalike inimeste jutustusi kaugetest aegadest. Planeeritud on ilmutada ka raamatu II ja III osa, mis viiksid jutustuse tänapäevani.
Projekti kasutegur on äärmiselt kõrge. Raamat on lugejaskonna seas väga populaarne ja nõutud. Projekti tulemusena on valminud teos, mis koondab endas ühe piirkonna hariduse-ja kultuurielu ajalugu. Projekti sihtrühm on väga lai, alates väga eakatest valla elaniekst kuni äsja koolitee lõpetanutest, kelle haridustee on seotud olnud Parksepa Keskkooliga.
Planeeritud on ilmutada ka raamatu II ja III osa.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 53 657 krooni / 3 429,28 eurot.