Remonditöökoja küttesüsteemi rajamine Kobelasse

Sänna Põllumees OÜ
Maaelu mitmekesistamiseks, piirkonna ettevõtjatele ja eraisikutele uuendusliku ja terviklahendusi pakkuva remonditöökojas teenuse pakkumise alustamiseks arendatakse olemasolevat remondikompleksi Kobelas. Projekti toel ehitati välja katlamaja eraldiseisev küttesüsteem koos vajaliku taristuga.
Toetus: Meede 2.2. väiketootmisettevõtete arendamine, summas 38 346,99 eurot.