Sõmerpalu aleviku haljasala rajamine

Sõmerpalu aleviku haljasala rajamine

MTÜ Sõmerpalu Külaselts

Sõmerpalu alevikus puudus korrektne ja hooldatud haljasala. Vaja oli välja arendada kogukonna liikmetele ilus ja mugav vabaaja veetmise koht. Haljasala rajamine oli kogu alevikule vajalik just silmailu ja hariva otstarbe tõttu. Rajatav haljasala muudab piirkonna atraktiivsemaks kujundades piirkonna mainet. Lähedusse rajatud külaseltsi spordi- ja mänguväljak ning haljasala moodustavad ühtse terviku, mis võimaldab piirkonna elanikel veeta rohkem vaba aega aktiivselt puhates kaunilt kujundatud keskkonnas.
Eesmärgiks oli tugevdada kogukonna ühtekuuluvust ja hoolivust oma kodukoha vastu. Arendada kogukonnaliikmete ilumeelt. Muuta Võru-Viljandi maantee ääres asuv Sõmerpalu alevik pilkupüüdvaks .
Projekti käigus koostati haljastusprojekt, 2010.a. kevadel planeeriti haljasala, ettevalmistati istutusala, rajati kõnniteed, istutati ilutaimed ning teostati haljasala esmane hooldus. Haljasala valmis juunis 2010.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 171 972,69 krooni / 10 991,06 eurot.