“Sport, see on kaasatus, tervislikud eluviisid ja toredam elu” II etapp

Võrumaa Spordiliit MTÜ
Võrumaal toimiva aastaringse liikumis- ja harrastusspordisarja Võrumaa Mängude edasi arendusena soetati projekti raames SI-kaardid – individuaalsed elektroonilised infokandjad, juurde osteti kolm SI jaama ning väikesed printerid tulemuste kohapealseks väljaprintimiseks. Välja on arendatud tarkvara sedavõrd, et on võimalik kasutada „Võrumaa nutimängud“ rakendust androidtelefonidele. Arendatud on liikumisradade võrgustik Võrumaa 10-s vallas ja võeti kasutusele QR kooditahvlid, milliseid saab iga terviseliikuja oma telefoniga kalendris olevatel liikumispäevadel-üritustel kasutada. Võrumaa Mängude arendamiseks soetati dataprojektor ja esitlussein ning vastavate programmidega sülearvuti, millesse on koondatud kogu Võrumaa Mängudega seonduv andmebaas.
Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 16 704,17 eurot.