Sport, see on kaasatus, tervislikud eluviisid ja toredam elu

Võrumaa Spordiliit

Projekti toetusega kaeti Võrumaa 2010/2011 spordiürituste teavituskulud ja 19 erineva spordiürituse võistluspaikade ettevalmistus- ja rendikulud. Soetati 10 suurt kujundatud teisaldatavat infotahvlit ja värviprinter postripõhiste väikesemahuliste reklaamkuulutuste ja informatsiooni printimiseks. Omavalitsustega kohaliku tähtsusega tervisespordiürituste kaasamiseks Võrumaa Mängude raamesse, said kõik kohalikud liikmesvallad oma käsutusse SI-jaamad. Kokku soetati neli BSF8 DT SI-jaama ja 11 BSM7-D-USB SI-juhtjaama.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 8 598,40 eurot.