Tegevjuht programmperioodist

Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht Kerli Kanger rõõmustab, et Võrumaal on hakkajad ettevõtjad, kes panustavad üha enam nii ettevõtluse kui ka kogukondade arengusse. Leader-meetme toel on aastatel 2015-2023 investeeritud 3,9 miljonit eurot.

Palun iseloomusta lõppevat programmiperioodi.

“Seda, milliseks need seitse aastat kujunevad, ei osanud ette näha. Kogu maailma mõjutas koroonakriis, ega meiegi jäänud sellest puutumata. Ettevõtjad pingutasid, et muutunud oludes hakkama saada. Siit trükisest saab lugeda, kui hästi nad sellega toime said!

Muutus ka Leader-programm. Kui varem oli kahe perioodi vahel uue strateegia ettevalmistamiseks aeg, kus toetusi ei jagatud, siis sel korral anti ka üleminekuperioodiks raha. Ehk et koostasime nii strateegiat kui nõustasime toetusetaotlejaid. Kaks väga töömahukat protsessi mõlemad.

Uudset on sedavõrd, et ettevõtluse poolelt on lisandunud võimalus turismiettevõtjatele: toetame tegevusi, mis toovad piirkonda turiste. Pehmed tegevused, mida toetame, peavad olema piirkonnaülese mõjuga ehk mõjutama kogu tegevuspiirkonda.”

Mis on programmiperioodist kõige enam meelde jäänud?

“Hea meel on selle üle, et saadud toetused on aidanud ettevõtjatel suurte sammudega edasi liikuda. Lisaks varasemast tuttavatele tegemistele saab rõõmustada uudsete ja huvitavate algatuste üle, mis näitavad kogukondade potentsiaali. Näiteks Navi külaselts, kes leidis võimaluse lastehoiu avamiseks. Meil on hakkajad inimesed, keda ei jäta meie piirkonna käekäik külmaks.”

Mis on ühe õnnestunud taotluse taga?

“Eelkõige on selle taga läbimõeldus. Taotleja on endale selgeks teinud ja ka läbi arvutanud, mida tal on vaja, mille jaoks ta toetust tahab ning kuidas on see kooskõlas partnerluskogu strateegiaga. Mida selgema mõttega taotleja me juurde nõustamisele tuleb, seda parem! Läbimõeldud idee põhjal saame aidata vaadata, kuidas see sobitub meetmega. Kui üldse ei haaku, proovime soovitada, kust võiks tuge leida.

Järgmise etapina on vaja täita taotlus. Vaatame selle koos üle ja taas saame anda soovitusi, millele tuleks tähelepanu pöörata. Ei maksa arvata, et kui taotlus on soovitustest või küsimustest piltlikult öeldes punane, on see halb taotlus. Ei ole! Mida rohkem on asi läbi mõeldud, seda paremini tulevad kitsaskohad esile. Nii saab need parandada. Päris sageli vahetame taotlejaga taotlust neli-viis korda. Eesmärk on ju üks – et taotlus saaks positiivse otsuse!

Ses mõttes on omajagu trikikad viimasel minutil esitatud taotlused. Tagasisideks jääb nii väga vähe aega. Ehk et ühe õnnestunud taotluse taga on aegsalt tegutsemine ja läbimõeldus.”

Mida ootate uuelt perioodilt?

“Julgustan võtma rohkem rolli piirkonna eest seismisel. Elu on näidanud, et ise pisikeste sammudega minnes jõuab jõudsalt kaugemale, kui oodates, et ehk tuleb keegi ja teeb miskit suurt. See viimane võib juhtuda, aga ei pruugi. Kangsti külaselts on ses osas väga heaks eeskujuks, neil on tulihingeline eestvedaja. Neist sädeinimestest sõltub väga palju. Hoidke neid ja aidake, et eestvedajad jaksaks! Kas või sellega, et lööte kohalikel üritustel kaasa.

Väga soovitan mõelda sellele, kuidas saaks läbi Leader-programmi kaasata kogukondade tegutsemisse rohkem eakaid. Et terve ja tegusana elatud aastaid oleks rohkem ja kõigil oleks hea. Üheskoos tegutsedes anname Võrumaale vunki juurde!”