Tindioru talu hüdroelektrijaama remontimine ja veehoidla korrastustööd

OÜ Tindioru

Tindioru kinnistul tegutseva kolme väikeettevõtte taastuvenergiaga toodetava elektrienergiaga kindlustamiseks asendati olemasolev amortiseerunud hüdroturbiin ja generaator uue ja võimsamaga ning selle efektiivsemaks kasutamiseks remonditi veehoidla tamm ning puhastati veehoidla põhi.

Toetus: Meede 2.1.maaiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 31 586,15 eurot.