Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse

Oktoobri lõpus kinnitas MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  üldkoosolek tegevuspiirkonna arengustrateegia, mille elluviimiseks esitatakse toetuse taotluse avaldus Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse.

Vastavalt  30. Oktoobri 2015.a. üldkoosoleku otsusele nr.2  MTÜ Võrumaa Partnerluskogu esitab PRIAle  kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER projektitoetuse avalduse arengustrateegia 2014-2020 rakendamiseks.