Toimus Eesti Leader tegvsugruppide esimene ümarlaud

Euroopa Liidu poolt maaelu arendamise Leader programmis osalevate Eestimaa kohalike tegevusgruppide ümarlaud toimus 26.mail k.a. Roosna- Alliku vallas Kaaruka külasetsi majas. Suurepärane päiksepaisteline suviselt soe ilm tõi kohale 26-st tegevusgrupist 20, mis on igati kiiduväärt!
 
Ümarlauas osalenud kinnitasid üksmeelselt vajadust Leader liikumise edasiviimiseks pikemale perioodile kui 2013.a. jätkata arutelusid tegevusgruppide üleste probleemide väljaselgitamiseks, seisukohtade väljatöötamiseks ja ühiste koostöövormide leidmiseks vajalike ametkondadega ja ka riigivõimu struktuuridega. Mõttevahetuse tulemuste koondamiseks ja arutelude jätkamiseks moodustati 7- liikmeline töögrupp.
 
Järgmine ümarlaua üritus plaanitakse kokku kutsuda selle aasta augustikuus.
Edasiselt on kavas Ümarlaudade korraldamise tulemusena moodustada Leader tegevusgruppide Eesti Esindusorganisatsioon, millega jõuda ühiste probleemide tõstatamisega otse Brüsselisse, seega Euroopa Liitu välja.
 
Täiendavat infot saab Anneli Viitkinilt MTÜ Võrumaa Partnerluskogust, e-posti aadress: anneli@voruleader.ee või mob. 50 266 32
Info Leader programmi käivitamise ja rakendamise kohta Eestis on: www.maainfo.ee/leader