UMA MEKK-kohaliku toidu kaubamärk

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
Projekti vahenditest UMA MEKK kaubamärgi laiemaks tutvustamiseks ja turundamisvõimaluste leidmiseks väiketoidutootjatele korraldati kuus kohaliku toidu teemapäeva ja meediakajastus projektitegevustele. Projekti käigus salvestati teine osa telesarjast „Mina elan siin”, mis aitab läbi telekanali tutvustada Võrumaa tootjaid ja kaubamärki. 04. Novembril 2011.a. toimus tootjatele suunatud seminaripäev (mahekonverents) „Tervislik toit ja selle tootmise perspektiivid”, millisest võttis osa 204 inimest üle vabariigi. UMA MEKK II Suurlaadal 05. novembril 2011 osales 77 kauplejat oma erinevate kohalike toodetega.
Toetus: Meede 2. 1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 15 149,28 eurot.